Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Đã khôi phục mật khẩu II tài khoản [ kykyky34]

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 01/04/15 22:46
gửi bởi GM0005
Như đã thông báo tài khoản [ kykyky34] yêu cầu khôi phục mật khẩu II ngày 18/03/2015. Nay đã kết thúc thời gian khiếu nại và không có bất cứ khiếu nại liên quan đến tài khoản trên nên chúng tôi tiến hành khôi phục mật khẩu II. Mọi khiếu nại sau này sẽ không có hiệu lực.

Thông Tin Tóm Tắt
Tài Khoản: kykyky34
Nhân vật: Lý Kỳ Kỳ 34

Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.