Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Yêu Cầu Khôi Phục Câu Hỏi Và Câu Trả Lời TK [lonmuton11]

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 26/09/15 10:14
gửi bởi GM0005
Tài khoản [lonmuton11] đã cung cấp thông tin cho chúng tôi để tiến hành phục câu hỏi bí mật và đáp án sau 07 ngày. Nếu không ai khiếu kiện chúng tôi sẽ tiến hành Reset lại câu hỏi bí mật, nếu tài khoản này là của bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được chứng thực và an toàn cho tài khoản của bạn. Nếu sau 07 ngày không ai khiếu nại chúng tôi sẽ tiến hành cập nhật lại câu hỏi bí mật và không chấp nhận khiếu nại sau đó

Thông Tin Tóm Tắt
tên tài khoản : lonmuton11
Yêu Cầu: Khôi phục câu hỏi bí mật và đáp án
Thời Gian Kết Thúc Khiếu Nại: ngày 03/10/2015 vào lúc 09h30 (07 ngày sau)