Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Hướng Dẫn Cách Tạo Phòng Chat

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 03/10/15 15:02
gửi bởi GM0001
Đối với chủ Phòng :
Bước 1 :
+ Đăng ký phòng chat tại NPC Cuồng Phong ( Tương Dương 186/199 )
Bước 2 : bấm vào nút ChatRoom trong game ( kế nút Auto Game ). 1 bảng hệ thống sẽ hiện lên.
Bước 3 : bấm Tạo Mới ( tức tạo 1 Phòng ).
+ Nhập tên Phòng.
+ Nhập mật khẩu.

Đối với thành viên :
+ Bấm vào Gia Nhập để vào Phòng.

Lưu ý :
+ Thời gian tồn tại của ChatRoom là 120 phút từ lúc bắt đầu tạo phòng.
+ Sau khi đăng ký ChatRoom thì bạn phải tạo phòng chat trong vòng 10ph. Nếu sau 10ph không tạo thì sẽ mất quyền tạo phòng.
+ Chức năng Kích thành viên trong đang được xây dựng ( hiện tại chưa có ).
+ Có thể đổi mật khẩu Phòng nhưng không có chức năng lấy lại mật khẩu của Phòng.
chatrom.png
chatrom.png (275.51 KiB) Đã xem 19252 lần