Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Yêu Cầu Đổi Mật Khẩu Gương Tài Khoản [hhdung01101993]

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 30/08/15 17:36
gửi bởi GM0005
Tài khoản [hhdung01101993] đã cung cấp đầy đủ thông tin cho chúng tôi để tiến hành phục hồi mật khẩu gương sau 2 ngày. Nếu không ai khiếu kiện chúng tôi sẽ tiến hành Reset mật khẩu gương , nếu tài khoản này là của bạn hãy liên hệ với chung tôi để được chứng thực và an toàn cho tài khoản của bạn. Nếu sau 2ngày không ai khiếu nại chúng tôi sẽ tiến hành cập nhật lại mật khẩu gương và không chấp nhận khiếu nại sau đó.
Thông Tin Tóm Tắt
Tài Khoản: hhdung01101993
Tên nhân vật: Bé Khỏe Bé Trâu
Yêu Cầu: Lấy lại mật khẩu gương
Thời Gian Kết Thúc Khiếu Nại: ngày 01/09/2015 vào lúc 22h30(2 ngày sau)
Đã nhận phí : 1 KNB
Đã cung cấp chính xác đầy đủ thông tin cho BQT