Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Yêu Cầu Đổi Mật Khẩu II Tài Khoản [tranvanduy123]

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 05/12/15 18:37
gửi bởi GM0005
Tài khoản [tranvanduy123] đã cung cấp đầy đủ thông tin cho chúng tôi để tiến hành phục hồi Mật Khẩu II sau 14 ngày. Nếu không ai khiếu kiện chúng tôi sẽ tiến hành Reset lại mật khẩu II, nếu tài khoản này là của bạn hãy liên hệ với chung tôi để được chứng thực và an toàn cho tài khoản của bạn. Nếu sau 14 ngày không ai khiếu nại chúng tôi sẽ tiến hành cập nhật lại mật khẩu II và không chấp nhận khiếu nại sau đó.

Thông Tin Tóm Tắt
Tài Khoản: tranvanduy123
Tên nhân vật: Hồ Tam Nương
Yêu Cầu: cập nhật lại Mật Khẩu II
Thời Gian Kết Thúc Khiếu Nại: ngày 19/12/2015 vào lúc 17h30(14 ngày sau)